Endelig, i Klimahaus i Bremerhaven, fik jeg min egen rytmesektion! (foto: Weber, 2009)

B y g n i n g s f e j l
Dør om dør
Englekrøller
Dyt for Stanley!
Sådan som vi elsker  
Den frie købmands søn  
                          Svinets blik
S T E L L A
            DEN GULE ENKE
Kronhjorten brøler
                    F o r å r s v i o l i n
  Decembers grønne mørke
         Tre skridt fra solen
Dreng i bakspejlet
   Er du hjemme, Johanne?
Verden er stor og grøn
                                               T A N G E N T E R
                  DEN STORE FINALE OG ANDRE DIGTE OM CIRKUS
                 Charlie Parker i sommernatten
                   F  O  R   B  I  N  D  E  L  S  E  R
               Min mormor og John Coltrane